Go to Top

Zakres specjalizacji

Prawo cywilne

 • sprawy spadkowe,
 • spory o zasiedzenie, służebności, służebność przesyłu,
 • spory wynikające z umów,
 • sprawy o odszkodowanie związane z wypadkami komunikacyjnymi, o zadośćuczynienie w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, o odszkodowanie i zadośćuczynienie w razie śmierci osoby bliskiej, a także w sprawach o ustanowienie renty oraz odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej
 • sprawy o zapłatę,

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy majątkowe małżonków, w tym sądowe zniesienie wspólności, podział majątku wspólnego, zarząd majątkiem wspólnym,
 • sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi (pomoc w uzyskiwaniu alimentów – pozew o alimenty, rozstrzyganie o sprawach rodziny, ustalenie kontaktów),
 • władza rodzicielska, rozwiązywanie przysposobienia,
 • pochodzenie dziecka, w tym sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka,

Prawo karne

 •  udział w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym, w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego i oskarżyciela prywatnego we wszystkich sprawach karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych;

Prawo gospodarcze

 • pełna obsługa prawna przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego jak i innych podmiotów gospodarczych,
 • zakładanie  i rejestracja spółek, rejestracja zmian w KRS,  sporządzanie umów spółek,
 • bieżąca obsługa firm, sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentacja przed sądem cywilnym i gospodarczym w toczących się postępowaniach,
 • windykacja należności, postępowanie egzekucyjne,

Prawo pracy

 • pomoc prawna w rozstrzyganiu praktycznych problemów i wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy,
 • przygotowywanie, analizowanie projektów umów o pracę,
 • sprawy o odszkodowanie i przywrócenie do pracy.