Go to Top

służebności

Służebność

Kancelaria adwokatów i radców prawnych posiada bogate doświadczenie z zakresu prowadzenia spraw dotyczących prawa cywilnego, szczególnie majątkowego i służebności. Służebność to prawo majątkowe, które umożliwiają osobom uprawnionym korzystanie w bardzo określony sposób z czyjegoś majątku. Zapewniamy pomoc w postępowaniu dotyczącym służebności gruntowej (ustanawianej na rzecz właściciela innej nieruchomości), służebności osobistej, w tym służebności mieszkania (ustanawianej na rzecz konkretnej osoby fizycznej), służebności przesyłu (ustanawianej na rzecz przedsiębiorcy będącego właścicielem urządzenia przesyłowego, np. słupa energetycznego, gazociągu, wodociągu itd.)

Niezależnie od tego, z jakiego rodzaju służebnością mamy do czynienia, ich ustanowienie wymaga profesjonalnego doradztwa radcy prawnego oraz pomocy adwokata. Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących ustanawiania służebności oraz w dochodzeniu roszczeń o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Sporo spaw dotyczy również odszkodowań od przedsiębiorców przesyłowych, tj. energetycznych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, gazowych i innych. Nasza obsługa prawna w zakresie służebności obejmuje:

  • spory o zasiedzenie,
  • prowadzenie postępowań dotyczących czasowego zajęcia nieruchomości,
  • prowadzenie postępowań w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
  • badanie stanu prawnego nieruchomości,
  • pośrednictwo w negocjacjach z przedsiębiorcami przesyłowymi odnośnie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,
  • dochodzenie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
  • reprezentowanie właścicieli nieruchomości w postępowaniach sądowych.

Jeśli potrzebujesz zaciągnąć opinii odnośne służebności i prawa majątkowego, zapraszamy do kontaktu!

Kancelaria adwokatów i radców prawnych
ul. Rynek 43/1 39-200 Dębica
tel. kom. 503 765 993
tel. kom. 512 085 800
sekretariat.debica@gmail.com