Go to Top

sprawa karna

Sprawa karna

Prowadzenie spraw karnych to jedna z kluczowych usług Kancelarii adwokatów i radców prawnych. Swoje usługi świadczymy zarówno przed Sądem we wszystkich instancjach jak i na etapie postępowania przygotowawczego, toczącego się przed Prokuraturą lub Policją.

Jako profesjonalny zespół reprezentujemy swoich Klientów przed sądem zarówno oskarżonych jak i pokrzywdzonych w sprawie. Pełnimy rolę obrońcy w przypadku, gdy klient zostaje oskarżony o popełnienie przestępstwa lub postawiono mu zarzuty w postępowaniu przygotowawczym. Występujmy także jako oskarżyciel posiłkowy i pełnomocnik osoby pokrzywdzonej. Reprezentujemy interesy klientów, którzy stali się ofiarą przestępstwa, w tym również wypadku drogowego. Doświadczenie Kancelarii w sprawach karnych, pozwala oferować kompleksowe usługi, takie jak:

  • obronę podejrzanego oraz oskarżonego w tym opracowanie strategii linii obrony oskarżonego,
  • analiza materiału dowodowego,
  • reprezentacja pokrzywdzonego przed sądem oraz dochodzenie roszczeń w postępowaniu karnym,
  • sporządzanie środków odwoławczych, w tym apelacji, zażaleń, kasacji wniosków o wznowienie postępowania, ułaskawienie,
  • postępowania o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności,
  • oraz wiele innych.

Duży zakres naszych usług i mnogość skraw karnych nie pozwala wymienić wszystkich zagadnień jakimi się zajmujemy. Zapraszamy do kontaktu i przedstawienia swojego problem, gdyż do wszystkich podchodzimy indywidualnie!

Kancelaria adwokatów i radców prawnych
ul. Rynek 43/1 39-200 Dębica
tel. kom. 503 765 993
tel. kom. 512 085 800
sekretariat.debica@gmail.com